• Technik programista INF.03

    Materiały dla słuchaczy KKZ

                                                

Available courses

     Projektowanie stron internetowych Wrocław  Algorytmika. HTML i CSS. 

 

 Kurs języka JavaScript

php Kurs języka PHP

cosZadania egzaminacyjne INF.03